Защита на личните данни

На 25. май, 2018 г. влезе в сила новият Общ регламент относно защитата на данните. Това е важно развитие по отношение на обработването на лични данни и ще повлияе на обмена на лични данни между ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ и Клиентите, използващи услугите на ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ.

ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ желае да се увери, че личните данни на Клиентите се обработват по разбираем и прозрачен начин в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.
Тъй като поверителността на личните данни на Клиентите е важна за нас, Ви молим:
- да отделите малко време и да се запознаете с новата Декларация за поверителност на ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ към бизнес клиенти, доставчици и бизнес партньори и да се свържете с нас, ако имате въпроси или запитвания;
- да потвърдите, че сте получили този имейл и промените в Общите условия.

С прочитането на това съобщение Вие потвърждавате, че сте се запознали с новите правила на ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ съгласно Общия регламент относно защитата на данните.
В случай на НЕСЪГЛАСИЕ с новите правила на ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ съгласно Общия регламент относно защитата на данните, моля да изпратите съобщение за несъгласие на info@temma.bg. Ако не получим подобно съобщение за несъгласие на посочения имейл, ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ приема, че Вие сте съгласен/съгласна с новите правила.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Правила за поверителност
Уважаваме поверителността на всеки потребител, който посещава този уеб сайт. Поради тази причина бихме желали да Ви информираме за начина, по който използваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете настоящите правила за поверителност, за да разберете начина, по който използваме Вашите лични данни.
Когато ни предоставяте Вашите лични данни, се счита, че предоставяте Вашето съгласие за разкриването им в съответствие с указаното в настоящите правила, както е необходимо и уместно.
За повече информация щракнете върху следните връзки:
Какво регулират настоящите правила за поверителност?
Целта на настоящите правила за поверителност е те да Ви информират относно използването на Вашите лични данни, които се събират при посещението Ви на някой от нашите уеб сайтове.
Кой отговаря за личните данни, събирани на този сайт?
Вашите лични данни подлежат на упълномощени за целта служители на ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ, запознати с Общ регламент относно защитата на данните.
Специална бележка за лица на възраст под 14 години
Нашият уеб сайт не е предназначен за деца на възраст под 14 години и ние събираме и използваме данни на деца на възраст под 14 години, предоставени единствено от техния родител/настойник и със съгласието на от техния родител/настойник.
Цели, за които се събират Вашите данни
Една от целите на нашите уеб сайтове е да Ви осведомим кои сме ние и какво правим. Ние събираме и използваме лични данни (включително име, адрес, телефонен номер и имейл), за да подобрим начина, по който Ви предоставяме заявените услуги или информация. За целта бихме използвали Вашите лични данни, за да:
- отговаряме на запитвания или заявки, подадени от Вас;
- обработваме поръчки или искания, подадени от Вас;
- управляваме или изпълняваме по друг начин нашите задължения по което и да е споразумение, което Вие сте сключили с нас;
- предвиждаме и разрешаваме проблеми, свързани с които и да е услуги, които са Ви доставени;
- създаваме услуги, които удовлетворяват Вашите потребности.
За да оптимизираме нашите услуги, може да поискаме да използваме Вашите лични данни за директен маркетинг. Тъй като уважаваме поверителността Ви, ще използваме Вашите лични данни за тази цел само ако сте уведомени за това, и ако е необходимо, ще изискваме Вашето съгласие преди използването на Вашите лични данни за директен маркетинг.
Освен това, ако в даден момент желаете да прекратите използването на Вашите данни за горепосочените цели или която и да е от тях, можете да се свържете с нас, както е описано по-долу. Ние ще прекратим използването на Вашите данни за тези цели в момента, в който е разумно възможно.
Ние уважаваме Вашите лични данни и поради тази причина ще предприемаме мерки, за да осигурим постоянна защита на Вашите права на поверителност.
Освен както е указано в настоящите правила за поверителност, ние няма да разкриваме без Ваше разрешение каквито и да е данни, които могат да Ви идентифицират, освен ако не притежаваме законовото право или сме задължени по закон да го направим (например, ако от нас се изисква да го направим във връзка със съдебна процедура или с цел предотвратяване на измама или друго престъпление) или ако считаме, че това действие е необходимо за защита и/или съдебна защита на нашите права, имущество или лична безопасност или тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица.
Можете да сте сигурни, че няма да използваме Вашите данни за която и да е от тези цели, ако сте заявили, че не желаете Вашите данни да се използват по този начин при подаването им или на по-късен етап.
Събиране на данни, които не са лични
Ние може да събираме автоматично данни за Вас, които не са лични, като например типа на интернет браузърите, които използвате, или уеб сайта, от който се свързвате към нашия уеб сайт. Можем също така да обобщаваме подробни данни, които сте предоставили на сайта. Вие не можете да бъдете идентифицирани въз основа на тези данни, като те се използват единствено за наше улеснение при предоставянето на дадена ефективна услуга на този уеб сайт.
Комуникация между Вас и нас
Ние се интересуваме от Вашето мнение и ценим обратната връзка от нашите клиенти и потребители и затова сме създали табла за бележки, групи за новини, обратна връзка, имейл, форуми и/или стаи за чат. Ако този уеб сайт предлага стаи за чат, табла за бележки, групи за новини и други в който и да е момент, може да събираме личните данни, които разкривате.
Тази информация ще се използва в съответствие с настоящите правила за поверителност. Независимо от това не можем да контролираме и не носим отговорност за използването от други лица на личните данни, които им предоставяте чрез този уеб сайт. Препоръчваме Ви да бъдете внимателни относно личните данни, които предоставяте по този начин.
Поддържане на точността на нашите записи
Стремим се да поддържаме данните за Вас възможно най-актуални. Ако желаетeда промените или изтриете данните, които сте ни предоставили, свържете се с нас.
Защита на Вашите лични данни
Въвели сме технологии и правила с цел защита на Вашата поверителност срещу неупълномощен достъп и неправомерно използване и ще актуализираме тези мерки при наличието на нови технологии, както е приложимо.
Правила за бисквитки
Използваме термина „бисквитки“, за да обозначаваме бисквитки и други подобни технологии, които се регулират от Директивата на ЕС относно правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.
Какво представлява бисквитката?
Бисквитките са малки файлове с данни, които браузърът поставя на Вашия компютър или устройство. Бисквитките помагат на Вашия браузър при придвижването в даден уеб сайт, като самите бисквитки не могат да събират каквато и да е информация, която се съхранява на Вашия компютър или във Вашите файлове.
Когато даден сървър използва определен уеб браузър за четене на информация от бисквитки, те могат да помогнат за предоставянето на услуги, които са в помощ на потребителите. С цел защита на Вашата поверителност браузърът предоставя на даден уеб сайт достъп само до бисквитките, които вече е изпратил до Вас.
Защо използваме бисквитки?
Използваме бисквитки, за да научим повече за начина, по който си взаимодействате с нашето съдържание, и за да подобрим Вашето изживяване, когато посещавате нашите уеб сайтове.
Бисквитките запомнят типа на браузъра, който използвате, и допълнителния софтуер за браузъра, който сте инсталирали. Те също така запомнят Вашите предпочитания, като например език и регион, които остават Вашите настройки по подразбиране при следващото Ви посещение на уеб сайта. Бисквитките също така Ви позволяват да оценявате страници и да попълвате формуляри за коментари.
Част от бисквитките, които използваме, са сесийни бисквитки и функционират само докато не затворите браузъра, а други са постоянни бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър за по-дълъг период от време.
Как се използват бисквитките на трети лица?
За някои от функциите на нашите уеб сайтове използваме доставчици трети лица, като например при Ваше посещение на страница с видеоклипове, вградени от YouTube, или с връзки към YouTube. Тези видеоклипове или връзки (и всяко друго съдържание от доставчици трети лица) може да съдържат бисквитки на трети лица и е възможно да желаете да прегледате правилата на тези уеб сайтове на трети лица за информация относно използването на бисквитки от тяхна страна.
Как мога да забранявам и изтривам бисквитки?
Няма да използваме бисквитки, за да събираме информация, която може да Ви идентифицира. Ако все пак решите да го направите, можете да изберете да забраните или блокирате бисквитките, зададени от ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ или уеб сайтовете на които и да е доставчици трети лица, като промените настройките на Вашия браузър – вж. функцията „Помощ“ в браузъра за допълнителна информация. Имайте предвид, че повечето браузъри приемат автоматично бисквитките, така че ако не желаете да се използват бисквитки, може да е необходимо да ги изтриете или блокирате.
Можете също така да посетите следния адрес: www.allaboutcookies.orgза подробна информация относно начина на изтриване или забраняване на бисквитки и за допълнителна обща информация за бисквитките. За информация относно използването на бисквитки в браузъри за мобилни телефони или подробности относно начина на изтриване или забраняване на тези бисквитки прегледайте инструкциите на телефона.
Имайте предвид, че ако забраните използването на бисквитки, все още ще можете да посещавате нашите уеб сайтове, но някои от функциите може да не работят правилно.
Изменения на настоящите правила
Може да изменяме периодично настоящите правила за поверителност. Ако извършваме съществени промени на настоящите правила за поверителност и начина, по който използваме Вашите лични данни, ще публикуваме тези промени на тази страница и ще положим максимални усилия да Ви уведомяваме за всяка съществена промяна. Преглеждайте периодично нашите правила за поверителност.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.